Berlin Elçilik – Necdet Kırhan Yazıcı
loading1
loading2

Tasarımlar

Berlin Elçilik

Proje Bilgileri

Tasarım Berlin Türk Büyük Elçiliği için açılan uluslararası bir yarışma sürecinde hazırlanan ancak teslim edilemeyen bir tasarımın eskizleri. Tasarımda Avrupa kimliği ile Türk kimliği arasında kendi kültürel özelliklerini ve zıtlıkları koruyarak yeni bir kimlik oluşturma düşüncesinin biçime dönüşümünü ifade ediyor. Eskizlerde Avrupa'yı simgeleyen rasyonalitenin bir uçtaki daha rasyonel bir yapı formu ile başlıyor olması diğer uçta daha duygusal ve insani olan kendi kültürümüzü ifade eden akışkan bir forma dönüşerek birlikte yeni bir kimlik oluşturabilme ve birlikte yaşama olasılığını simgeliyor.

Turkish Embassy in Berlin

The design is a sketch of a design prepared during an international competition for the Turkish Embassy in Berlin, but could not be delivered. It expresses the transformation of the idea of creating a new identity by preserving the cultural characteristics and contrasts between the European identity and the Turkish identity in design. In the sketches, the rationality that symbolizes Europe begins with a more rational building form at one end and transforms into a fluid form expressing our own culture, which is more emotional and humane at the other end, symbolizing the possibility of creating a new identity and living together.