Üç Boyutlu Kent – Necdet Kırhan Yazıcı
loading1
loading2

Tasarımlar

Üç Boyutlu Kent

Proje Bilgileri

Üç boyutlu şehirler. Bu fikir mimarlık öğrencisi olduğum yıllara dayanır. O yılarda gördüğümüz şehircilik dersleri iki boyutlu şehirler ve problemlerini çözmeye dayanıyordu. Ulaşım, sanayileşme, kırsal alanlardan şehirlere göçün getirdiği barınma gibi sorunlara odaklanılırdı.
Oysa gelecekte şehirler başka sorunlarla başa çıkma zorunda olacaktı. İklim krizi, karbon salınımı, artan trafik yükü. Şehirlerin ısı adaları yaratması, karbon salınımı, plastik atıklar, bireyselleşmenin getirdiği baskılar, gıdanın, suyun paylaşımı, ailenin küçülmesi buna bağlı barınma ve şehirlerde yoğun yerleşim ihtiyacı, kısıtlı yeşil alanlar, güvenlik sorunları için başka çözüm yolları olabilirdi.
Üç boyutlu şehir anlayışı bu sorunları üçüncü boyutta çözme anlayışından kaynaklanır. Düşünülen üç boyutlu kent modülü iklimlendirilmiş konik biçimli bir fanus içerisinde üst üste gelen dairesel halkalar üzerinde konforlu yoğun bir yaşam alanı tasarlama fikrini taşır. Sistemin dış çeperlerde barınma alanları yer alır. İç kesitlerde kamusal alanlar, alışveriş, okullar, spor alanları ve yoğun asma bahçeler yer alır. Sistem içi Ulaşım, yerleşim halkalarının merkezinde konumlanan düşey eksende yer alan taksi asansörler vasıtasıyla sağlanır. Üst üste gelen yerleşim halkaları yarıçapları yüzeydeki uçlara yürüme mesafesindedir. Koninin çatısında drone ulaşımını sağlayan istasyonlar yer alır. Şehirlerarası ulaşım yer altında yer alan tüp ulaşım (hayprloop) tünelleri tarafından sağlanır. Yerleşim her modül de beş yüz bin nüfusa barınma, sosyal yaşam, eğitim, spor ve çalışma imkânı sağlar. Yapay zekâ kontrolünde, Minimum temiz enerji kullanımı, ulaşımda düşey kamusal ulaşım, yatayda yürüme mesafelerine teşvik, barınmanın, kamusal hizmetlerin, gıdanın, suyun hava kalitesinin getirdiği konforun, dengeli paylaşımı için sürdürülebilir çözümler üretir. Şehir ’in büyümesi sisteme yerleşim modülü eklenmesi ile sağlanır.

3D City

Three-dimensional cities. This idea dates back to my years as an architecture student. The urbanism lessons we saw in those years were based on two-dimensional cities and solving their problems. The focus was on problems such as transportation, industrialization, and housing brought about by migration from rural areas to cities.
However, in the future, cities would have to deal with other problems. Climate crisis, carbon emissions, increasing traffic load. There could be other solutions for the creation of heat islands by cities, carbon emissions, plastic waste, the pressures of individualization, sharing of food and water, the shrinking of the family, the need for shelter and dense settlement in cities, limited green areas, and security problems.
The three-dimensional city concept stems from the understanding of solving these problems in the third dimension. The considered three-dimensional city module carries the idea of designing a comfortable, dense living space on overlapping circular rings within an air-conditioned conical shaped bell jar. There are shelter areas on the outer walls of the system. The interior sections include public spaces, shopping, schools, sports fields and dense hanging gardens. Transportation within the system is provided by taxi elevators located on the vertical axis located in the center of the settlement rings. Radii of overlapping settlement rings are within walking distance of the ends on the surface. There are stations providing drone transportation on the roof of the cone. Intercity transportation is provided by underground tube transportation (hayprloop) tunnels. The settlement provides shelter, social life, education, sports and work opportunities to a population of five hundred thousand in each module. Under the control of artificial intelligence, it produces sustainable solutions for minimum clean energy use, vertical public transportation in transportation, encouragement of horizontal walking distances, balanced sharing of housing, public services, food, water, and the comfort brought by air quality. The growth of the city is achieved by adding a settlement module to the system.